ul. M.Skłodowskiej- Curie 3 lok. 02
15-094 Białystok
tel.: 85-67-47-211
kom.: 692-858-921

Oferta

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotesty) dla kierowców i kandydatów na kierowców kat. A, B, B+E, C, C+E, D, D+E .

 • do pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz drogowy osób lub rzeczy,
 • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (karetka, radiowóz, straż pożarna),
 • kierowców rajdowych,
 • kierowców po wypadkach drogowych (ofiary i sprawcy).

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

 

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotesty) dla:

 • kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii,
 • do pracy instruktora wszystkich kategorii,
 • do pracy egzaminatora,
 • kandydatów na egzaminatorów.

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

 

Wykonujemy badania psychologiczne kierowcom skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych,
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków działających podobnie do alkoholu ( narkotyki, dopalacze, leki),
 • badania dla kierowców skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego.

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

 

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych ( nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy)

 • badanie do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B – do 3,5 t)

Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej”

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

Termin ważności wynosi wówczas 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia.

Od 2010 roku w ramach badań medycyny pracy przeprowadza się badania osobom kierującym pojazdami służbowymi.

Początkowo wynikało to z zalecenia Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy. Uznano, że osoby kierujące w ramach obowiązków służbowych spędzają za kierownicą tyle samo czasu co kierowcy zawodowi. Potrzebują zatem wykazać się odpowiednią sprawnością.

Od 2011 roku obowiązek badania psychologicznego określają konkretne przepisy.

 

Wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne:

 • sprawności psychoruchowej
 • do pracy operatora
 • wózka widłowego
 • żurawia wieżowego
 • koparki
 • ładowarki

Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej”.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy. Termin ważności wynosi wówczas 4 lata dla osób do 50-tego roku życia i 2 lata dla osób powyżej 50-tego roku życia.

 

Wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Dotyczy to wielu różnych stanowisk, gdzie potrzebne są niespecyficzne zdolności psychoruchowe pozwalające w sposób bezpieczny wykonywać pracę.

Badanie psychologiczne

 • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
 • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
 • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
 • badanie ogólnej sprawności psychoruchowej
 • do pracy na wysokości.

Badanie widzenia w mroku i adaptacji po olśnieniu zleca się niekiedy kierowcom, którzy stosunkowo niedawno przechodzili pełne badanie psychologiczne do kierowania pojazdem. W takiej sytuacji lekarz decyduje jedynie o powtórzeniu krótkiej sekwencji badań i na tej podstawie „aktualizuje” wcześniejsze badanie.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.