ul. M.Skłodowskiej- Curie 3 lok. 02
15-094 Białystok
tel.: 85-67-47-211
kom.: 692-858-921

Pomoc psychologiczna

image1a

mgr Urszula Wysocka – dyplomowany psycholog zdrowia i jakości życia oraz psycholog transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pedagog, trener i szkoleniowiec z zakresu zdrowia i zagrożeń specjalizująca się w psychologii transportu, uczestniczka szkoleń z terapii poznawczo- analitycznej metodą CAT organizowaną przez Polish Association for Cognitive Analytic Therapy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników HR Test Week organizowanego przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doradca  diagnozowania i bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych, uczestniczka szkolenia terapii poznawczo – behawioralnej.

 

 

W czym i komu możemy pomóc?
Zapraszamy osoby dorosłe z różnego rodzaju problemami osobistymi, emocjonalnymi, małżeńskimi lub przeżywające kryzys. Spotykamy się z indywidualnymi osobami, a także z rodzinami, małżeństwami i parami.
Oto przykłady sytuacji i problemów, w których możemy pomóc:
– lęk, napady paniki, fobie,
– depresja, przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej,
– trudności w radzeniu sobie z emocjami,
– niezdecydowanie, poczucie bezradności, zagubienia,
– nieradzenie sobie ze złością, częste konflikty w domu, pracy,
– uczucie ciągłego napięcia, zmęczenia, zamartwianie się,
– kłopoty ze snem, bezsenność,
– dolegliwości somatyczne, np bóle brzucha, głowy, kołatanie serca, duszności, występujące bez oczywistych przyczyn lub w stresie,
– nieradzenie sobie z relacjami z innymi ludźmi, trudności w utrzymaniu związków,
– powracające myśli o trudnych przeżyciach z przeszłości,
– wątpliwości, co do własnej wartości i kompetencji,
– problemy związane z porodem, wychowywaniem dzieci, adopcją, płodnością,
– zaburzenia odżywiania się, np. bulimia, anoreksja psychiczna, objadanie się lub nadwaga wywołana czynnikami psychicznymi,
– kryzys związany z wiekiem, rozwodem, żałobą, utratą pracy i innymi trudnościami życiowymi,
– trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
– problemy małżeńskie, partnerskie, rodzinne,
– myśli, czynności natrętne,
– problemy w sferze seksualnej.