ul. M.Skłodowskiej- Curie 3 lok. 02
15-094 Białystok
tel.: 85-67-47-211
kom.: 692-858-921
 • PSYCHOTESTY DLA KIEROWCÓW

  Badania psychologiczne dla kierowców

  – do pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz rzeczy,

  – do pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz osób,

  – dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy A,B,B+E,C,C+E,D,D+E),
  – do pracy na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ( służby mundurowe, pogotowie ratunkowe, straż pożarna itp.),
  – kierowców rajdowych,
  – kierowców po wypadkach drogowych ( sprawcy / ofiary).

  Badania psychologiczne dla służb i instruktorów

  – do prowadzenia pojazdu służbowego (np. przedstawiciel handlowy),
  – kandydatów na egzaminatorów,
  – kandydatów na instruktorów każdej kategorii,
  – do pracy egzaminatora,
  – do pracy instruktora każdej kategorii.

  Badania psychologiczne dla operatorów maszyn i urządzeń

  – sprawności psychoruchowej,
  – do pracy operatora,
  – wózka widłowego,
  – żurawia wieżowego,
  – koparki,
  – ładowarki.

  Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?
  1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport lub kartę stałego pobytu).
  2. Okulary bądź soczewki kontaktowe – jeśli używamy. Jeżeli kierowca używa okularów do jazdy to są one konieczne przy badaniu.
  3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza. Większość badań psychologicznych przeprowadzanych jest bez skierowania.
  4. Skierowanie wystawione przez Urząd miasta lub gminy w przypadku lub Policji: jazda po użyciu alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny ? KONIECZNOŚĆ POSIADANIA SKIEROWANIA
  5. Pracownia wystawia rachunek / fakturę .

  Do wystawienia faktury, potrzebne są następujące dane:
  1. Pełna nazwa firmy,
  2. Adres siedziby,
  3. NIP firmy.

  Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?
  Na badanie proszę stawić się 5 min wcześniej oraz posiadać niezbędne dokumenty prawo jazdy i dowód osobisty. Jeżeli badany nie posiada prawa jazdy to musi mieć skierowanie od organu, który prawo jazdy zatrzymał. Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i narzędzia, rozpoczyna się badanie.
  Badanie psychologiczne dla kierowców zawodowych wygląda w następujący sposób:
  Na początku kierowca wypełniają ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi się do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.
  Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.
  Następnie psycholog analizuje wynik i wystawia orzeczenie pozytywne lub w przypadku istnienia przeciwskazań wystawia orzeczenie negatywne. Badany otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

  Od każdej decyzji psychologa osoba badana może się odwołać w terminie 14 dni do placówki odwoławczej.

  Ile czasu trwa badanie?
  Zależy to od rodzaju badania i osoby badanej.
  Zazwyczaj badanie dla kierowcy zawodowego zajmuje ok. 1,5h-2,5h. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu. Wszystko zależy od celu badania, indywidualnych zdolności i uwarunkowań psychologicznych.

  Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?
  Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.