ul. Składowa 7 lok. 102-103
15-399 Białystok
tel. 85 674 51 32
kom. 692 858 921

Szkolenia

Zajmujemy się szkoleniem różnorodnych KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNYCH.

Tematy opracowujemy w zależności od potrzeb zamawiającego.

Korzyści z udziału w szkoleniu: większa efektywność i komfort pracy, lepsze relacje między pracownikami.

 

Specjalizujemy się w szkoleniach psychologicznych dotyczących BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Wypadki – przyczyny psychologiczne, historia BRD, stosowane rozwiązania.

Ryzyko -akceptowane i podejmowane, zarządzanie ryzykiem.

Uwaga -koncentracja i podzielność, dystraktory.

Percepcja -aktywne widzenie, przewidywanie ryzyka, zapobieganie.

Zmęczenie -spadek możliwości, racjonalny odpoczynek.

Alkohol i narkotyki -ograniczenie sprawności, wpływ na możliwości poznawcze.

Stres i agresja – emocje a zachowania ryzykowne.

Po zajęciach kierowcy potrafią odróżniać ryzyko podejmowane przez siebie, od ryzyka na które nie maja wpływu.

Korzyści: większe bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu, mniejsza liczba mandatów i punktów karnych.
REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Pracownia psychologiczna jest zaopatrzona w kadrę, która posiada uprawnienia do stosowania narzędzi wykorzystywanych do rekrutacji i selekcji pracowników. Zajmujemy się także diagnozowaniem wypalenia zawodowego pracowników, ocenę ryzyka osobowościowego, pracę w grupach.