ul. Składowa 7 lok. 102-103
15-399 Białystok
tel. 85 674 51 32
kom. 692 858 921